Search
noun-bacteria-666479-0D3B66

Legionellahåndtering

Legionella er en bakterie som finnes naturlig i vann og jord. Når den kommer inn i vanninstallasjoner kan den etablere seg i store mengder dersom den finner optimale vekstvilkår.

Bakterien kan forårsake en alvorlig og potensiell dødelig lungebetennelse (Legionærsykdom) eller en mildere forkjølelseslignede sykdom (Pontiac feber).

Eksempler på vanlige installasjoner med risiko for Legionella er: dusjanlegg, boblebad, kjøletårn, luftskrubbere, faste og mobile vaskeanlegg, befuktningsanlegg og fontener.

Gjennom Forskrift for miljørettet helsevern har eiere av bygg eller innretninger med aerosoldannende enheter en plikt til at disse innretningene «planlegges, bygges, tilrettelegges, drives og avvikles på en helsemessig tilfredsstillende måte, slik at de ikke medfører fare for helseskade eller helsemessig ulempe»

Legionellaarbeidet skal være en del av organisasjonens overordnede arbeid med HMS- og internkontroll. Dette innebærer et krav om å gjennomføre kartlegging og risikovurderinger av innretningene, som skal danne grunnlaget for det legionellaprogrammet som velges. Det skal også foreligge dokumentasjon på de rutiner og tiltak som gjøres og gjennomføres årlig revisjon av risikovurderingen.

møt teamet

Våre rådgivere innen legionellahåndtering

Seniorrådgiver

Seniorrådgiver / Forretningsutvikler

Fagkonsulent