kompa kunnskap

Strategier for legionellaforebygging

 

Tradisjonell legionellakontroll

Tiltak for legionellabehandling kan deles inn i to hovedgrupper. Den ene gruppen er biologiske barrierer, som kun behandler vannet i passeringspunktet. Den andre gruppen er biocid-behandling, som betyr kjemisk behandling av vannet.

De ulike legionellasikringstiltakene som ikke baseres på varmebehandling kan deles inn i to hovedgrupper. Disse er biologiske barrierer og kjemisk behandling ved hjelp av biocider. Bruksområdet for disse gruppene av legionellasikringssyystemer avhenger av om vanntemperaturen er over eller under ca 60 °C. Dette med bakgrunn i levetiden for legionellabakterier.

Mikrobiologisk barrierer

Biologiske barrierer anses som egnet som tiltak for legionellasikring for temperaturer fra 60 °C og høyere. Ved en lavere temperatur enn dette, vil det være en risiko for at temperatur på sirkulasjonsledningen faller under 55 °C. Legionellabakterien kan fortsatt overleve ved å «gjemme» seg i biofilmen på innsiden av røret, men tanken er at bakterien skal dø hurtig når den kommer ut i vannstrømmen.

Mikrobiologiske barrierer

Kontinuerlig vannbehandling

Kjemisk behandling ved hjelp av biocider åpner for å senke temperaturen under 60 °C. Dette betyr at legionellasikring kun gjøres ved hjelp av de tilsatte kjemikaliene. Feil i drift ved kjemisk behandling er ikke like kritisk som for biologiske barrierer. Dette fordi at det alltid tilsettes virkestoff til vannstrømmen ved normal drift. Ved en eventuell driftsfeil vil en derfor kunne tappe på ulike tappepunkter, og vannet i systemet vil behandles på nytt. Dette er ikke mulig ved benyttelse av biologiske barrierer.

Kontinuerlig vannbehandling

Biocider

Biocider

Fritt klor

Fritt klor

Klordioksid

Klordioksid

Anodisk oksidasjon

Anodisk oksidasjon

Hydrogenperoksid

Hydrogenperoksid

Kobber- sølvionetilsetning

Kobber- sølvionetilsetning

 

Grovfiltrering og ultrafiltrering

Grovfiltrering og ultrafiltrering

 

Ultrafiolett bestråling

Ultrafiolett bestråling