kompa kunnskap

Smitte og sykdom


Smitte

Legionella spres først og fremst via små luftbårne vanndråper (aerosoler), og kan føre til potensielt livstruende sykdom ved innånding. Legionellabakterien finnes naturlig i små, ufarlige konsentrasjoner i stort sett all overflatevann i Norge.

Det er først når bakterien får ligge over en lengre periode i temperert vann i tekniske installasjoner, at konsentrasjonen kommer opp i en mengde som kan være skadelig for mennesker.

Les mer om hvordan Legionella smitter og hva slags sykdom som kan oppstå, samt en oversikt over smitteutbrudd i Norge. 

Smitte og sykdom

Sykdom

 

 

Legionærsyken

Pontiacfeber