kompa kunnskap

Risikovurdering


Kartlegging

Identifisering av risiko

Risikovurdering

Nasjonalt folkehelseinstitutt har foretatt en ny risikovurdering av innretninger som kan spre Legionella. Risikovurderingen legger grunnlag for en inndeling i risikokategorier:

Risikokategorier

Risikohåndtering