Historisk perspektiv

Da flere amerikanske krigsveteraner (legionærer) fikk akutt lungebetennelse under en konferanse i Philadelphia i 1976, var legionellabakterien lite kjent. Sykdommen ble derfor kalt "legionærsykdommen".  Det første utbruddet forårsaket av legionellabakterien skjedde antakelig allerede i 1948.

Fakta om legionellabakterien

Legionellabakterien finnes naturlig i små, ufarlige konsentrasjoner i overflatevann og fuktig jord i Norge. Det finnes flere arter og undergrupper av bakterien. Det er først når bakterien oppholder seg i stillestående, temperert vann i tekniske installasjoner, at konsentrasjonen kommer opp i en mengde som kan være sykdomsfremkallende for mennesker.

Fakta om legionellabakterien

Vekstvilkår for Legionella

Legionella trives best der det er tilgang på næring, stillestående vann og temperaturer mellom 25-40°C. Mange arter av legionella er også tilpasset forhold med lite næring. En har tidligere sett at Legionella kan overleve planktonisk (enkeltvis), vokse i biofilm samt vokse og replikere seg i amøber.  

Vekstvilkår for Legionella

Biofilm

Biofilm er et glatt, slimaktig belegg som oppstår på fuktige overflater. Biofilmen dannes av mikrobiologiske organismer som fester seg til overflaten. Biofilmen lager et beskyttende miljø mot ytre stress og ugunstige forhold. 

Biofilm