kompa kunnskap

Avvikshåndtering ved legionellafunn

 

Metoder for fjerning av legionella

Varmebehandling

Varmebehandling

Kjemisk rens

Dokumentasjon av tiltak

Revisjon av driftsprogram