Kompa Kunnskap

Kompa veileder deg gjennom håndtering av Legionella

En grundig gjennomgang av de teoretiske og praktiske sidene ved legionellahåndtering

Introduksjon til legionellahåndtering

Hva må jeg vite om legionellahåndtering?

Denne veiledning vil ta for seg gjeldende teori og praksis rundt legionellahåndtering. 

Alle offentlige bygg og anlegg i Norge med aerosoldannende enheter installert er omfattet av lovgivning knyttet til fagområdet. Kompa opplever derfor at byggdriftere, byggeiere, driftsteknikere og vaktmestere er engasjerte i problemstillingene og ønsker å minimere risikoen for legionella mest mulig. 

Nettet flommer over av gode råd og teoretiske tilnærminger, samt produsenter av forskjellige løsninger. 

Kompa er en produktuavhengig tredjepart som kun ønsker å sette fokus på det faglige. 

Myndighetskrav

Hvilke myndighetskrav gjelder i forhold til legionella?

Det er mange lovverk som kan knyttes opp mot legionellasikring. 
  • TEK17
  • Forskrift om miljørettet helsevern
  • Folkehelseinstituttets vannrapport 123
  • Biocidforskriften 
  • Internkontrollforskriften
  • Bassengforskriften

 

Myndighetskrav

Legionellabakterien

Historisk perspektiv

Om bakterien (alt du trenger å vite)

Hvordan oppstår legionella

Legionellabakterien

Smitte og sykdom

Legionella spres først og fremst via små luftbårne vanndråper (aerosoler), og kan føre til potensielt livstruende sykdom ved innånding. Legionellabakterien finnes naturlig i små, ufarlige konsentrasjoner i stort sett all overflatevann i Norge.

Det er først når bakterien får ligge over en lengre periode i temperert vann i tekniske installasjoner, at konsentrasjonen kommer opp i en mengde som kan være skadelig for mennesker.

Les mer om hvordan Legionella smitter og hva slags sykdom som kan oppstå, samt en oversikt over smitteutbrudd i Norge. 

Smitte og sykdom

Risikovurdering

Kartlegging 

Identifisering av risiko

Risikovurdering

Risikohåndtering

Risikovurdering

 

Analyser

Legionellanalyser

Kimtallsanalyser

Analyser

Strategier for legionellaforebygging

Tradisjonell legionellakontroll

Mikrobiologisk barrierer 

- forskjellige teknologier

Vannbehandling 

- forskjellige teknologier

- oksiderende og ikke-oksiderende

-godkjenning av vannbehandlingsprodukter

Strategier for legionellaforebygging

 

Driftsrutiner

Rutiner for ettersyn og kontroll

Rutiner for forebygging av Legionella

Driftsrutiner

Avvikshåndtering ved legionellafunn

Metoder for fjerning av legionella 

Hetvann
Kjemisk rens
Dokumentasjon av tiltak
Revisjon av driftsprogram 

Avvikshåndtering ved legionellafunn