Vannbehandling

Våre fageksperter

Van Ha Doan

Van Ha Doan

Cand.Scient kjemi

Seniorrådgiver
Forretningsutvikler
Maria Råken

Maria Råken

Sivilingeniør miljøteknologi/kjemi
Seniorrådgiver
Fagansvarlig 
Helene S. Kowollik

Helene S. Kowollik

Sivilingeniør kjemi
Fagkonsulent

Elin Håberg

Elin Håberg

M.Sc. bioteknologi

Fagkonsulent

fagkunnskap

Nyhetsbrev
for faginteresserte

Fagkunnskap

Aktuelle fagartikler

Konsekvenser av manglende vannbehandling i lukkede varme- og kjøleanlegg

Med stadig økende fokus på bærekraft, energieffektivitet og miljøvennlige løsninger, er vedlikehold og drift av varme- og kjøleanlegg i eksisterende...

70% av ekspansjonskar mangler årlig serviceavtale

I en travel driftshverdag kan det være lett å overse viktige detaljer, spesielt når det kommer til vedlikehold av utstyr som ofte blir tatt for gitt....

Intervju med Maria Råken - en drivkraft bak den nye nasjonale veilederen

Den nye nasjonale veilederen for vannbehandling er nå tilgjengelig, og den forventes å bli et viktig verktøy for å sikre optimal drift av varme- og...