Taksonomi for eiendomsbransjen

Den nye EU-taksonomien har som mål å definere og identifisere bærekraftige økonomiske aktiviteter innenfor ulike sektorer. I Norge vil dette ha stor innvirkning på bygg-, anlegg- og eiendomsbransjen, og det vil være viktig å forstå hva som må til for å oppfylle kravene som stilles til bærekraft.

Som en del av denne taksonomien vil det også være krav til rapportering av miljømessige og sosiale faktorer, samt økonomisk aktivitet. Dette vil bidra til å skape større åpenhet og sikre at selskaper i bransjen arbeider for å oppfylle kravene til bærekraft.

 Selv om taksonomien ikke er innført enda, kan det være lurt å være i forkant av endringene. Derfor har vi skrevet flere artikler om emnet for å gi en beskrivelse av hvordan denne taksonomien vil påvirke din virksomhet og hvordan du kan oppfylle kravene som stilles. 

Konsekvenser for norske eiendomsaktører

Hva blir konsekvensene for norske bygg- og eiendomsaktører som følge av taksonomi-reguleringen i Europa? Her ser vi på hvordan disse aktørene kan...

Bakgrunn

EU-taksonomien er en klassifiseringsordning som ble introdusert av EU-kommisjonen i 2020 som et verktøy for å fremme bærekraftig økonomisk vekst i Europa.

Taksonomien definerer en felles ramme for å identifisere økonomiske aktiviteter som bidrar til å nå EU's mål om klimanøytralitet og bærekraftig utvikling.

EU-taksonomien vil påvirke mange næringer, inkludert bygg-, anlegg- og eiendomsbransjen, og det er viktig å forstå dens betydning og krav for å oppfylle bærekraftsmålene.

The European Green Deal

The European Green Deal er basert på Paris-avtalen fra 2015. Som en naturlig følge av det som ble avtalt lanserte EU "The European Green Deal" i...

EU Sustainable Finance Action Plan

EU Sustainable Finance Action Plan handler kort sagt om å omstille finanssystemet slik at det gir incentiver til privat kapital, som kan investeres i...

Hvordan oppnår du en god score?

Å oppnå en god taksonomiscore krever at bedrifter innarbeider bærekraftige prinsipper i alle aspekter av virksomheten

Dette inkluderer å bruke miljøvennlige materialer, redusere avfall og utslipp, og arbeide for å oppnå energieffektivitet og bruk av fornybar energi

Flere utfordringer kan imidlertid oppstå for norske aktører i bransjen, som for eksempel høye kostnader for bærekraftige løsninger, mangel på kunnskap om taksonomien og dens krav, og manglende standardisering av rapporteringsmetoder

Det er derfor viktig å få god informasjon om taksonomien og dens krav for å kunne jobbe effektivt med dette

Taksonomi "score”

Den dagen norske eiendomsaktører søker å avdekke sin taksonomiscore så er det kanskje fristende å håpe at dette er ett tall man sitter igjen med til...

Utfordringer med taksonomien

Det er mange utfordringer for norske eiendomsaktører som ønsker å dokumentere at de har fulgt kriteriene i taksonomien i dag. Taksonomikravene er...

Risiko og kredittrangering

Med den nye EU-taksonomien vil det også følge krav om rapportering av miljømessige og sosiale faktorer i tillegg til økonomisk aktivitet

Dette kan potensielt påvirke fremtidig kredittrangeringen og risikovurderingen av norske aktører som ikke oppfyller kravene til bærekraft

Det er derfor viktig å forstå kravene til taksonomien og jobbe for å oppfylle dem for å kunne dra nytte av de potensielle fordelene

Bærekraftrisiko og overgangsrisiko

Det er viktig å være oppmerksom på bærekraftrisiko og overgangsrisiko, spesielt for norske eiendomsaktører som kan bli påvirket av EUs taksonomi når...

Et rammeverk for kredittrangering av bærekraft

EU-taksonomien er en del av en større europeisk politisk endring som skal omstille Europa i en mer bærekraftig retning....

Konsekvenser av taksonomien

Taksonomien stiller strenge krav til rapportering av miljømessige og sosiale faktorer i tillegg til økonomisk aktivitet, og norske aktører som ikke oppfyller disse kravene kan risikere å miste investorer og långivere som krever bærekraftige investeringer

På den annen side kan norske aktører som oppfyller kravene til taksonomien dra nytte av økt kapital og økt tillit fra investorer og kunder

Det er derfor viktig for norske aktører å forstå konsekvensene av taksonomien og jobbe for å oppfylle dens krav for å sikre bærekraftig vekst og suksess på lang sikt

Taksonomi for bygg- og eiendomsbransjen

EU-taksonomien er en del av EU Sustainable Finance Action Plan og er en tidlig versjon av de reguleringene som vil komme. Taksonomien vil påvirke...

Taksonomiens påvirkning på BAE

Taksonomien vil ha en betydelig innvirkning på eiendoms- og byggesektoren ved å legge til rette for investeringer i bærekraftige aktiviteter....

Taksonomiens rolle for bygg- og eiendomsbransjen

EUs taksonomi beskriver tre aktiviteter innenfor bygg og eiendom som er spesielt relevante for eiendomsselskaper. Dette er tekniske kriterier for...

fagkunnskap

Nyhetsbrev
for faginteresserte

Fagkunnskap

Aktuelle fagartikler

Konsekvenser av manglende vannbehandling i lukkede varme- og kjøleanlegg

Med stadig økende fokus på bærekraft, energieffektivitet og miljøvennlige løsninger, er vedlikehold og drift av varme- og kjøleanlegg i eksisterende...

70% av ekspansjonskar mangler årlig serviceavtale

I en travel driftshverdag kan det være lett å overse viktige detaljer, spesielt når det kommer til vedlikehold av utstyr som ofte blir tatt for gitt....

Intervju med Maria Råken - en drivkraft bak den nye nasjonale veilederen

Den nye nasjonale veilederen for vannbehandling er nå tilgjengelig, og den forventes å bli et viktig verktøy for å sikre optimal drift av varme- og...