Image by Dan Gold

Energioptimalisering av
VVS-installasjoner

Et stort potensiale for energireduserende tiltak på VVS-innretninger i dine bygg!

Byggteknisk forskrifts krav til energibruk har blitt kraftig skjerpet siden 2007. Det er i hovedsak kravene til de passive tiltakene, som økt isolasjonstykkelse, bedre tetthet og redusert ventilasjonstap som har blitt innstrammet. Det er varslet at neste innstramming vil innebære nær nullenergi, og veien er da kort til plussenergihus. Med plussenergi er egenproduksjonen av energi høyere enn byggets behov gjennom sesongen. Miljøavtrykket for både oppføring og drift av bygg, vil det også stilles krav til. For å klare dette vil dagens ensidige fokus på passive tiltak måtte endres, til også inkludere et aktivt energisystem.

Landet består ikke bare av nye bygg. De fleste er gamle, med et høyt energibehov og disse byggene har et virkelig stort potensiale for energibesparelser. Hvilke tiltak som er best, varierer fra bygg til bygg. Tiltakene kan være passive som eksempelvis vindusutskiftning, eller aktive som en varmepumpeinstallasjon.

 

Det er balansen mellom ulike energitiltak, avhengig av bygget og infrastrukturen, som energioptimalisering dreier seg om. Målet er å finne den mest optimale kombinasjonen av energireduserende tiltak både med hensyn til økonomi og miljø.

Våre tjenester innen energioptimalisering av VVS anlegg

  • Feilsøking og tredjepartsvurderinger 

  • Energianalyser i skisseprosjektfasen

  • Utarbeidelse av kravspesifikasjon

  • Prosjektering av energisentraler

  • Utarbeiding av driftsinstrukser

  • Kompetanseheving ved kurs og undervisning

Ta kontakt her om du ønsker får bistand eller mer informasjon

Jente med Windmill Toy
Glass Møterom

Kurs innen energioptimalisering

Gjennom Kompaskolen kan vi besørge opplæring av hele driftsorganisasjonen fra driftsteknikere til ledelsen. 

Vi har for tiden ingen kurs innen energioptimalisering i vår kurskalender, men ta kontakt på her ​om du ønsker skreddersydde kurs for deres bedrift eller organisasjon.

Se vår kurskalender for informasjon om øvrige kommende kurs.

RÅDGIVERE INNEN ENERGIOPTIMALISERING

DAVID ZIJDEMANS

Sivilingeniør VVS

GERT NIELSEN

Maskiningeniør

TOMMY ASP

Rørleggermester

VVS ingeniør

Ta kontakt her