Kompa benytter et akkreditert laboratorium

ANALYSER OG INSPEKSJON

KOMPA
ANALYSESENTER

Analysetjenester

Prøvetaking og analyser er i mange sammenhenger en viktig del av jevnlig ettersyn eller feilsøking, samt i etterkant av avvikshåndtering. Gjennom analysesenteret kan våre kunder få hjelp til valg av analyser, prøvetaking, tolking av analysesvar og rådgivning rundt avvikshåndtering innen et bredt spekter av fagfelt, med hovedfokus på VVS relaterte områder. 

Analysesenteret har tilgang til både interne og eksterne fagfolk som alle har lang erfaring fra sine spesialistområder. Der de fleste laboratorier bare gir analyserapporter med lite eller ingen forklaring eller rådgivning, kan vi tilby tolking og ikke minst konkrete råd rundt avvikshåndtering der det er behov for dette.

Vi benytter et eksternt akkreditert laboratorium, Eurofins. Dermed anbefaler vi kun de analyser vi anser som nødvendig for å kartlegge og dokumentere de utfordringer dere måtte ha. 

Ønsker du analyser innen disse fagområdene? Da finner du praktisk informasjon om prøvetaking ved å gå til den enkelte siden. 

 • Lukkede energianlegg (les mer her)

  • Væskekvalitet 

  • Glykol eller etanolanalyser

  • Bakterielle analyser

  • Frysepunkt

  • MM. 

 • Legionella (les mer her)

 • Drikkevann​ (les mer her)

Ta kontakt for mer informasjon om du ønsker bistand innen andre fagområder F.eks.

 • Asbest

 • Badebasseng

 • Inneklima

 • Farlig avfall

 • Korrosjon

 • PFOS

 • Radon

Inspeksjon

I mange sammenhenger er det nødvendig med en inspeksjon av et anlegg for å vurdere tilstand, avdekke avvik, eller oppfylle forskriftskrav. Kompas rådgivere kan bistå på de fleste VVS faglige områder. 

Ønsker du bistand innen følgende tjenester? 

 • Funksjonskontroll av varme- og kjøleanlegg

 • Legionella risikovurdering

 • Andre VVS faglige områder?

Kontakt oss på analysesenteret@kompa.no eller i skjemaet nedenfor for å avklare dine behov mht. analysetjenester eller inspeksjon. 

TA KONTAKT

Takk for henvendelsen!