De fleste bygg har i dag kanskje både SD og FDV løsninger. Disse dekker ulike behov, men hvordan passer Inspektor inn med disse?

Ved å beskrive de forskjellige begrepene kan vi også forstå hvordan Inspektor kan supplerer de allerede eksisterende systemene. 

Inspektor

Inspektor innhenter data og benytter teknologi og fagkompetanse til å gi tilpassede råd til det enkelte energianlegg – for å skape optimale bygg.

Inspektor kan hente data fra ulike datakilder, herunder SD-anlegg, som grunnlag for å definere status, råd og anbefalinger. Kunden velger selv hvilke råd, anbefalinger og avvik som skal effektueres – som typisk delegeres og følges opp via FDV-systemet.

Det betyr at SD-anlegg, FDV-system og Inspektor fungerer fint sammen og dekker ulike behov.

SD anlegg

SD er forkortelse for Sentralt Driftsanlegg eller Driftsovervåkningsanlegg.

SD er et verktøy for automatisert drift av byggingstekniske anlegg i ett eller flere bygg, noe som skal gjøre det enklere å styre de tekniske anleggene. I tillegg skal de redusere tidsbruken, øke energieffektiviteten og gi kostnadsbesparelser.

FDV

FDV er forkortelse for Forvaltning, Drift og Vedlikehold.
FDV-system er et samlebegrep for digitale systemer som forenkler og effektiviserer eiendomsforvalteres hverdag.  

Forvaltning
Forvaltning omfatter blant annet administrative oppgaver som kjøp og salg av eiendommer, utleie, husleieadministrasjon, økonomisk planlegging, personaladministrasjon

Drift
Drift omfatter blant annet oppgaver og rutiner knyttet til at tekniske installasjoner skal fungere som planlagt. I tillegg alle oppgaver som er relatert til etterlevelse av lover og forskriftskrav. Eksempelvis forsyning av vann, energi, renhold og renovasjon.

Vedlikehold
Vedlikehold omfatter blant annet forebyggende, planlagte, rutinemessige og periodiske oppgaver for å opprettholde bygg og tekniske installasjoner. Dette inkluderer tiltak for at bygg og tekniske anlegg fungerer etter hensikten.  

 

 

Relaterte artikler

ISO-Standarder: Veivisere for kvalitet og bærekraft
ISO-Standarder: Veivisere for kvalitet og bærekraft
17 mars, 2022

ISO (International Organization for Standardization) har vært en nøkkelaktør i utviklingen av internasjonale standarder ...

Bakgrunn for Kompas deltakelse i Europeisk Standard
Bakgrunn for Kompas deltakelse i Europeisk Standard
18 februar, 2023

I høsten 2019 tok norske eksperter et avgjørende skritt mot å klargjøre og standardisere praksis for vannbehandling i lu...

Taksonomi "score”
Taksonomi "score”
19 mars, 2023

Den dagen norske eiendomsaktører søker å avdekke sin taksonomiscore så er det kanskje fristende å håpe at dette er ett t...